Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS1.2: Chuẩn bị cá nhân cho công tác hướng dẫn du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
70
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS1.2: Chuẩn bị cá nhân cho công tác hướng dẫn du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để cá nhân chuẩn bị cho chương trình trình du lịch - bao gồm việc đúng giờ, diện mạo cá nhân và ứng xử chuyên nghiệp.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline