Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.9: Xử lý việc sắp xếp chuyến du lịch cho du khách

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
622
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xử lý việc sắp xếp chương trình du lịch bao gồm cả lịch trình du lịch và đưa ra các phương án dự phòng cho những thay đổi như bổ sung thêm hoặc những vấn đề phải xem xét lại so với hợp đồng đã được quản lý điều hành du lịch, quản lý chương trình du lịch ký kết.

302294

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline