Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.12: Xử lý thông tin về cảnh quan hấp dẫn tại từng điểm đến du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
311
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS3.12: Xử lý thông tin về cảnh quan hấp dẫn tại từng điểm đến du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xử lý thông tin về cảnh quan hấp dẫn tại từng điểm đến du lịch và các đặc điểm của chúng.

212919

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline