Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.14: Chuẩn bị báo cáo về khách hàng và chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
67
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS3.14: Chuẩn bị báo cáo về khách hàng và chương trình du lịch. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xử lý toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến chương trình và trình bày báo cáo hoàn chỉnh về khách hàng và chương trình du lịch.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline