Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.1: Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
89
Miễn phí
Tag : VTOS
Nội dung của đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để đánh giá và hoàn thiện một chương trình du lịch bao gồm nhiều sản phẩm, dịch vụ và điểm du lịch nhằm tối đa hóa hiệu quả của chương trình và chất lượng dịch vụ khách hàng.

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline