Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.5: Phân tích cảnh quan hấp dẫn tại khu vực địa phương

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
750
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS4.5: Phân tích cảnh quan hấp dẫn tại khu vực địa phương. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để phân tích cảnh quan hấp dẫn tại khu vực địa phương, đặc điểm chung và sau đó nhanh chóng áp dụng thông tin vào việc phát triển các chủ đề và thông điệp thuyết minh cho khách.

309337

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline