Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS2.1: Chuẩn bị thông tin chương trình du lịch để giới thiệu cho khách

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
100
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong việc chuẩn bị thông tin chương trình du lịch để giới thiệu cho khách. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Chuẩn bị thông tin cho chương trình du lịch, xây dựng bài giới thiệu về chương trình du lịch, cập nhật thông tin dựa trên ý kiến phản hồi và trao đổi với khách hàng.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline