Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS2.2: Thông tin và tham vấn khách hàng liên quan đến việc mua và sử dụng chương trình du lịch trọn gói

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
78
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TOS2.2: Thông tin và tham vấn khách hàng liên quan đến việc mua và sử dụng chương trình du lịch trọn gói. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để thông tin và tham vấn khách hàng liên quan đến việc mua và sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ du lịch.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline