Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS2.4: Tư vấn cho khách hàng trước và sau chuyến đi

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
84
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tư vấn cho khách trước và sau chuyến đi. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Thông báo cho khách về mọi thông tin liên quan đến chuyến đi sắp tới; giải quyết thắc mắc của khách về việc đặt, giữ chỗ; xác định và tiến hành thay đổi yêu cầu đặt, giữ chỗ.

201356

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline