Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.11: Bán các dịch vụ lữ hành theo yêu cầu của khách

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
151
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xác định, nghiên cứu, xây dựng và thỏa thuận với khách hàng về việc chuẩn bị chuyến đi theo yêu cầu của khách; khả năng xác định và đề xuất những giải pháp thay thế, có thể bao gồm những lựa chọn nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch của khách.

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline