Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.12: Tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến phản hồi của khách

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
162
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến phản hồi của khách. Cụ thể bao gồm những thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Tiếp nhận thông tin và ý kiến phản hồi của khách, truyền đạt ý kiến phản hồi của khách hàng.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline