Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.6: Tìm kiếm nguồn và thiết kế sản phẩm, dịch vụ du lịch trọn gói

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
821
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tìm kiếm nguồn và thiết kế các sản phẩm và dịch vụ du lịch trọn gói nhằm đáp ứng nhu cầu của những thị trường và khách hàng cụ thể. Đơn vị năng lực này đòi hỏi khả năng sáng tạo, thiết kế và tính toán chi phí các sản phẩm trọn gói, bao gồm các chương trình phức tạp hoặc các sản phẩm, dịch vụ phạm vi rộng.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline