Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.7: Tìm nguồn, cung cấp thông tin và tư vấn về điểm đến

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
99
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xác định nguồn và cung cấp thông tin, tư vấn về điểm tham quan, bao gồm những thông tin chung về sản phẩm như các loại và dạng sản phẩm mà điểm đến có thể cung cấp. Đơn vị năng lực này đòi hỏi khả năng xác định các nguồn thông tin phù hợp và nghiên cứu điểm đến nhằm phát triển, cập nhật và duy trì cơ sở kiến thức chung về điểm đến liên quan đến các lĩnh vực trong ngành du lịch và vai trò của nghề nghiệp.

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline