Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.9: Duy trì cơ sở dữ liệu sản phẩm du lịch và sản phẩm lữ hành

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
131
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để duy trì cơ sở dữ liệu sản phẩm du lịch và sản phẩm lữ hành. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Xác định nguồn và diễn giải sản phẩm, thông tin cho cơ sở dữ liệu; nhập thông tin sản phẩm vào hệ thống cơ sở dữ liệu; cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm; cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu.

215803

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline