Tiểu luận: Định vị thị trường mục tiêu tại 2 khách sạn lớn tại Cần Thơ

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Định vị thị trường còn được hiểu là thiết kế sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị trường với những đặc tính khác biệt so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và tạo cho nó một hình ảnh riêng đối với thị trường mục tiêu.

13-11-2018
207
Miễn phí
Tag :
Để định vị thị trường thành công, các doanh nghiệp ( khách sạn ) cần thiết phải lên kế hoạch định vị riêng sao cho thật phù hợp với sản phẩm hiện có của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể định vị thị trường ( sản phẩm ) trên cơ sở các bước tiến hành như sau:
+ Dựa vào phân đoạn thị trường mà doanh nghiệp đã xác định, doanh nghiệp phải lựa chọn thị trường mục tiêu cho riêng mình.
+ Doanh nghiệp cần phải xác định vị trí hiện tại của sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp trên thị trường so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh theo những tiêu chuẩn mà khách hàng mục tiêu cho là quan trọng. Điều này đạt được trên cơ sở của hoạt động nghiên cứu marketing về nhận thức, đánh giá của thị trường khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm của bản thân doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh.
+ Doanh nghiệp cần phải căn cứ vào những điều kiện đặc thù và kết quả xác định vị trí hiện tại của doanh nghiệp theo đánh giá của khách hàng trên thị trường để quyết định hướng định vị cạnh tranh trực tiếp hay lấp chỗ hổng của thị trường ( định vị bằng cách tìm vào một chỗ trống )
+ Doanh nghiệp cần phải xây dựng các chính sách marketing – mix phù hợp nhất quán với định hướng chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp đã đặt ra cũng như đảm bảo khắc họa hình ảnh tốt nhất về doanh nghiệp đúng với vị trí mà doanh nghiệp đã lựa chọn trên thị trường nhằm tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cho doanh nghiệp. 

215805

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline