VTOS - Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để quản lý một khách sạn hiệu quả đòi hỏi người quản lý phải có năng lực lãnh đạo, khả năng thuyết trình, khả năng thuyết phục… và khả năng chuyên sâu về nghề quản lý khách sạn. Bộ tài liệu tiêu chuẩn về Quản lý khách sạn vừa và nhỏ sẽ giúp bạn.

28-08-2018
164
Miễn phí
Tag : VTOS
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) – nghề Quản lý khách sạn bao gồm các nhiệm vụ chính của người quản lý khách sạn từ mức độ nhỏ đến mức độ vừa phải và tập trung vào phát triển năng lực (kỹ năng, kiến thức và thái độ/hành vi) để có thể điều hành khách sạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

205383

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline