Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị nhân viên tại bộ phận lễ tân khách sạn; thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị khách sạn.

12-11-2018
904
Miễn phí
Tài liệu cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về quản trị nhân viên lễ tân trong khách sạn: tổng quan về quản trị lễ tân khách sạn; quản trị nhân lực; quản trị xúc tiến bán tại bộ phận lễ tân; quản trị các nghiệp vụ đặt phòng khách sạn, đăng ký khách sạn, cung ứng dịch vụ khách sạn và trả phòng khách sạn, kiểm toán đêm và báo cáo doanh thu lễ tân.

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline