Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn; thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong công tác đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

14-11-2018
258
Miễn phí
Nội dung chương 3 - Quản trị tác nghiệp tại bộ phận buồng khách sạn. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận buồng; mô hình tổ chức của bộ phận buồng; nhiệm vụ của một số chức danh quản lý và nhân viên.

215801

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline