Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn; thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong công tác đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

14-11-2018
160
Miễn phí
Nội dung chương 5 - Quản trị tác nghiệp tại bộ phận kỹ thuật và an ninh. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Tổ chức bộ phận kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ tại bộ phận kỹ thuật, tổ chức bộ phận an ninh khách sạn, quy trình nghiệp vụ an ninh khách sạn, ngăn ngừa tổn thất (phối hợp với các bộ phận khác).

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline