Bài giảng Quản trị trang thiết bị khách sạn: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Quản trị trang thiết bị khách sạn là một trong những học phần cần thiết cho ngành học Khách sạn - Du lịch.

14-11-2018
144
Miễn phí
Nội dung chính của chương 3: Căn cứ lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị khách sạn, xác định số lượng, cơ cấu và tổng trị giá trang thiết bị khách sạn cần mua, hoạch định nguồn hàng, xác định chính sách mua.

215803

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline