Bài giảng Quản trị trang thiết bị khách sạn: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Quản trị trang thiết bị khách sạn là một trong những học phần cần thiết cho ngành học Khách sạn - Du lịch.

14-11-2018
579
Miễn phí
Nội dung chính của chương 4: Xác định nguồn trang thiết bị khách sạn và phương thức mua, đặt hàng, ký hợp đồng mua sắm trang thiết bị khách sạn, nhập trang thiết bị khách sạn, hạch toán nghiệp vụ nhập trang thiết bị khách sạn,...

215396

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline