Bài giảng Quản trị trang thiết bị khách sạn: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Quản trị trang thiết bị khách sạn là một trong những học phần cần thiết cho ngành học Khách sạn - Du lịch.

14-11-2018
195
Miễn phí
Nội dung chính của chương 6 được trình bày như sau: Hệ thống trang thiết bị điện và nƣớc, hệ thống thiết bị làm nóng và thiết bị làm lạnh, hệ thống thiết bị nghe nhìn và âm thanh, ánh sáng, hệ thống trang thiết bị giặt.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline