Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Ngày nay, theo guồng phát triển mạnh của ngành du lịch thì nhiều loại hình du lịch mới cũng đã ra đời và phát triển nhanh chóng, phải kể đến như MICE...

13-11-2018
874
Miễn phí
Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn giúp người học nắm được khái niệm cơ bản, vai trò và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh Mice trong khách sạn. Đồng thời, bài giảng còn giới thiệu quy trình kinh doanh và phục vụ thị trường Mice trong khách sạn, chiến lược giá bán thị trường và những tác nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh thị trường Mice trong khách sạn.

215395

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline