Báo cáo luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Xác định các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ của Saigontourist trong lĩnh vực khách sạn tại Tp. HCM

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Xác định các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ nhằm trình bày về mô hình để đo lường chất lượng dịch vụ, xúc tiến nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Saigontourist trong lĩnh vực khách sạn.

06-12-2018
248
Miễn phí
Đo lường chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 4 sao của Saigontourist bằng phương pháp định lượng, vận dụng mô hình SERVQUAL, thang đo được đánh giá bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, hệ số độ tin cậy Cronbach's Anpha, phân tích hồi quy bội để kiểm định mô hình nghiên cứu.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline