Báo cáo thực tập "Khách sạn Kỳ Hòa"

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Ngoài thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, muốn ngành du lịch của Việt Nam phát triển ngày càng mạnh thì chất lượng phục vụ cũng là một yếu tố không thể bỏ qua.

04-12-2018
707
Miễn phí
Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, nó đóng một vai trò quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho đất nước như đem lại nguồn ngoại tệ cho quốc gia, thúc đẩy các ngành khác phát triển, tạo việc làm cho người lao động. 

176778

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline