Báo cáo thực tập nhận thức: Nhà hàng Tự Do Liberty

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...ngành khách sạn - nhà hàng hay còn gọi là ngành dịch vụ đã được ra đời để tạo ra những sản phẩm làm thỏa mãn nhu cầu của khách, không những về mặt vật chất, mà còn cả về mặt tinh thần.

20-01-2019
8496
Miễn phí
 Ngành nhà hàng-khách sạn còn được gọi là ngành dịch vụ không những đòi hỏi nhân viên phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao mà còn phải có đức tính nhẫn nại, kiên trì, nhiệt huyết với công việc. 

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline