Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoạt động tổ chức phục vụ tại bộ phận nhà hàng - khách sạn Vườn Thủ Đô

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Báo cáo nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin cũng như những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ tổ chức, phục vụ nhà hàng tại khách sạn Vườn Thủ Đô.

06-11-2018
868
30
Tag :
Bản báo cáo thực tập của tôi với tiêu đề "Hoạt động tổ chức phục vụ tại bộ phận nhà hàng - khách sạn Vườn Thủ Đô" nhằm khái quát các hoạt động tổ chức của khách sạn và của bộ phận nhà hàng, với các hình thức kinh doanh và quy trình phục vụ ăn uống của bộ phận nhà hàng. Đồng thời giới thiệu, trình bày các công việc mình đã làm tại khách sạn, qua đó đưa ra những nhận xét đánh giá về kết quả công việc và những kiến nghị cho khách sạn, khoa du lịch.

245919

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline