Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Các bộ phận trong khu vực ăn uống

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc bố trí nhân của một nhà hàng tùy thuộc vào quy môn, cách phục vụ và chủng loại sản phẩm được cung cấp.

18-12-2018
5141
Miễn phí
Việc bố trí nhân sự trong các khách sạn và nhà hàng thường khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cách phục vụ và thực đơn, biểu giá, tốc độ phục vụ, tốc độ quay vòng lượt khách và thời gian mở cửa của nhà hàng.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline