Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Vận hành quá trình phục vụ một quầy bar và chuẩn bị

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Sau khi học xong phần này, các bạn cần phải: vận hành quá trình phục vụ ở quầy bar, chuẩn bị một số loại cocktail cơ bản.

18-12-2018
4856
Miễn phí
Tốc độ phục vụ của quầy bar trong quá trình chuẩn bị các loại cocktail cơ bản chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của người phục vụ bar. Sự sắp đặt chu đáo (Mise-en-place) tại quầy bar nghĩa là một yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng phục vụ.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline