Dốc hết trái tim

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Nguyễn Minh Huy

Cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê.

14-09-2020
3170
Miễn phí
Đây là một câu chuyện về hành trình Starbucks xây dựng lên một đế chế cà phê mà không đánh mất đi giá trị cốt lõi của chính mình. Cách họ chọn đối mặt với những thử thách trên con đường phát triển doanh nghiệp. Ở đó họ xem mỗi người nhân viên chính là một đối tác, cách một công ty tiên phong tạo dựng nên danh tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực bán lẻ nhờ đường lối lãnh đạo bằng trái tim...

314245

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline