Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Giới thiệu Nghiệp vụ phục vụ ăn uống

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Hầu hết các món mà chúng ta ăn và đồ uống chúng ta thưởng thức trong các quán ăn, nhà hàng và khách sạn đều có nguồn gốc từ những thực phẩm do chúng ta hay các nền văn hóa khác đã thường chế biến tại các nhà hàng qua nhiều thế kỷ.

18-12-2018
2716
Miễn phí
Mục tiêu của giáo trình là sau khi đọc xong chương trình này cần phải:
Hiểu rõ lịch sử các món ăn.
- Giải thích rõ những xu hướng trong phong cách ăn uống của khách hàng thuộc các quốc tịch khác nhau, kể cả khách hàng nước sở tại.
-  Hiểu rõ tầm quan trọng của ngành du lịch và khách sạn đối với nền kinh tế của Việt nam.
- Nêu được những lý do tại sao sản phẩm của ngành du lịch khác với sản phẩm của ngành khác.
- Hiểu được vai trò của tổng cục du lịch Việt Nam ( TCDLVN).
-  Phân biệt được các khu vực thuộc ngành du lịch và khách sạn ở Việt Nam kể cả các loại hạng khách sạn khác nhau.
- Hiểu rõ những lý do tại sao nghề nghiệp của bạn trong ngành du lịch lại quan trọng.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline