Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Mô tả và phân tích quy trình hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách sạn Equatorial

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Là nơi đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, có thể nói đó là bộ mặt của khách sạn, cho nên sự chuyên nghiệp của nhân viên ở bộ phận lễ tân có vai trò đặc biệt quan trọng.

08-11-2018
9438
Miễn phí
Là nơi đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, có thể nói đó là bộ mặt của khách sạn, cho nên sự chuyên nghiệp của nhân viên ở bộ phận lễ tân có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì thế khách sạn cần đào tạo một đội ngũ nhân viên thấy sự chuyên nghiệp về chuyên môn quản lí, tha thiết với nghề, nhiệt tình, thân thiện, hòa nhã với khách. Và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên của mình nói chung và nhân viên bộ phận lễ tân nói riêng. 

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline