Culinary Taste: Consumer Behaviour in the International Restaurant Sector (Hospitality, Leisure and Tourism)

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Consumer Behaviour in the International Restaurant Sector looks at the factors that influence our culinary tastes and dining behaviour, illustrating how they can translate into successful business in industry.

03-01-2020
274
Miễn phí
Với lời nói đầu từ Prue Leith, nhà hàng, tác giả, giáo viên và nhà bếp chuyên nghiệp nhà văn và tiểu thuyết gia, và một danh sách các nhà đóng góp quốc tế nổi tiếng và được kính trọng từ Anh, Pháp, Úc và Hồng Kông, văn bản này thảo luận về các vấn đề liên quan từ nhiều góc độ. 
* Cung cấp cái nhìn sâu rộng về bản chất của hương vị ẩm thực như thể hiện trong các thiết lập nhà hàng thương mại
* Đánh giá ảnh hưởng đến hương vị ẩm thực của một loạt các yếu tố như: tầng lớp xã hội, giới tính, nhận thức về sức khỏe.

212833

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline