Đề tài: Cầu dịch vụ lưu trú ở hệ thống khách sạn cao cấp tại địa bàn quận Hoàn Kiếm

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...du lịch không còn là một hiện tượng riêng lẻ, đặc quyền của cá nhân hay một nhóm người nào đó, mà du lịch đã trở thành một nhu cầu xã hội phổ biến đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần cho con người.

16-12-2018
380
Miễn phí
Những năm gần đây, du lịch Việt Nam được đầu tư rất nhiều, có nhiều điểm hấp dẫn du lịch được xây dựng và cải tạo. Chính vì thế, cầu du lịch của nước ta hiện nay rất lớn, đặc biệt là cầu về lưu trú trong những dịp lễ hội, nghỉ phép.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline