Đề tài: " Đánh giá hoạt động kinh doanh của khách sạn Hoa Trà"

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Hoạt động kinh doanh khách sạn đã và đang phát triển rất mạnh mẽ, do khoa học kỹ thuật phát triển đời sống con người được cải thiện nhu cầu đi du lịch để nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí đang rất phổ biến.

19-12-2018
2914
Miễn phí
Để phục vụ tốt nhu cầu nghỉ ngơi vui chơi giải trí của khách, đòi hỏi các nhà làm lĩnh vực kinh doanh khách sạn phải nỗ lực hết mình không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách từ đó nâng cao doanh thu cho khách sạn.

245211

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline