Đề tài: Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...thông qua việc đánh giá tình hình sử dụng cũng như hiệu quả VCĐ của các kỳ kinh doanh trước, doanh nghiệp sẽ đặt ra các biện pháp, chính sách sử dụng cho các kỳ kinh doanh tại sao cho có lợi nhất để đạt được hiệu quả cao nhất...

12-12-2018
284
Miễn phí
Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng VCĐ đối với các DN , trong quá trình học tập ở trường và thời gian kiến tập, tìm hiểu, nghiên cứu tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo và các con bé, nhân viên phòng tài chính kế toán em đã mạnh dạn chọn đề tài "Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam". Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại nhà khách. 

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline