Ebook Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi thứ hai trên thế giới.

02-12-2018
1043
30
Tiếng Pháp một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất của nhóm Rôman (thuộc hệ Ấn-Âu) mặc dù số người dùng tiếng Pháp không thể nào so sánh với số người dùng các ngôn ngữ khác trong cùng nhóm, như tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Cùng tham khảo và luyện tập tiếng pháp qua ebook "Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies".

212924

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline