Ebook Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số nước - Thực đơn trong nhà hàng - TS. Trịnh Xuân Dũng, Hoàng Minh Khang

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Xuất phát từ yêu cầu xã hội và sự đòi hỏi của phát triển du lịch, chúng tôi biên soạn cuốn sách này để dùng cho việc giảng dạy và học tập trong trường. Nó là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà hàng, khách sạn và những người quan tâm tới vấn đề này.

26-11-2018
500
Miễn phí
Trong hoạt động du lịch, ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách. Nó tạo ra những ấn tượng những ấn tượng không thể quên đối với những người khách khi họ thưởng thức những món ăn đặc sắc, độc đáo và hấp dẫn tại một khách sạn, một nhà hàng, một địa phương hay một đất nước. Xuất phát từ đòi hỏi và nhu cầu của sự phát triển du lịch. Tác giả đã biên soạn cuốn "Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số nước - Thực đơn trong nhà hàng" dùng cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà hàng, khách sạn và những người quan tâm tới lĩnh vực này. 

215400

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline