Ebook "Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (Sách hướng dẫn cho các cơ sở lữ hành và khách sạn) - ASEAN"

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Thoả thuận được xây dựng nhằm cho phép chuyển dịch việc làm của người lao động du lịch lành nghề giữa các quốc gia thành viên và để công nhận các kỹ năng và văn bằng của người lao động du lịch từ các quốc gia thành viên khác trong ASEAN.

12-11-2018
91
Miễn phí
Sách hướng dẫn này được phát hành làm tài liệu tham khảo cần thiết cho người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức đào tạo du lịch nhằm chuẩn bị cho việc công bố Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015. Sách hướng dẫn này sẽ trả lời các câu hỏi về MRA-TP sẽ hoạt động như thế nào, các yêu cầu và tác động của MRA-TP đến người lao động và người sử dụng lao động du lịch.
Sách hướng dẫn này có sẵn trực tuyến và được liên kết để người đọc có thể dễ dàng tìm thấy thông tin mình cần bằng cách truy cập vào các đường link. Ba phần đầu chứa đựng những thông tin quan trọng đối với ba đối tượng chính chịu tác động bởi MRA-TP, đó là: người lao động du lịch, các tổ chức lữ hành & khách sạn, các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo du lịch. Các phần khác chứa đựng thông tin chi tiết hơn về các khía cạnh của MRA và người đọc có thể tìm hiểu nếu quan tâm. 

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline