Ebook Tiếng Đức dành cho người Việt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Trương Văn Hùng

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Sách "Tiếng Đức dành cho người Việt" cung cấp cho bạn các công cụ cơ bản để hiểu, đọc, nói và viết tiếng Đức trong các tình huống giao tiếp thông thường.

26-11-2018
260
Miễn phí
Sách "Tiếng Đức dành cho người Việt" được biên soạn nhắm đến các đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Đức. Thông qua 10 bài học cơ bản, sách trình bày những vấn đề chủ yếu nhất trong ngữ pháp tiếng Đức cũng như phần từ vựng dùng trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời đây cũng là cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn du lịch đến các nước nói tiếng Đức. Chủ đích của sách là dạy các kỹ năng giao tiếp quan trọng trong tiếng Đức ở cấp cơ bản.

215805

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline