Email marketing - giải pháp cần thiết cho các nhà hàng

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Email marketing là cách làm rất phổ biến, được phát triển và ứng dụng rất mạnh mẽ vì tính khá thi của nó.

19-11-2018
270
Miễn phí
Bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng? Bạn muốn thực hiện chiến lược email marketing để cải thiện doanh số? Nếu đúng vậy thì những thông tin sau đây sẽ rất bổ ích cho bạn đấy! 

176778

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline