Excel 2007 - Khách sạn

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Mục đích của bài này là để giúp các bạn áp dụng máy móc khi gặp trường hợp gần giống này.

14-12-2018
509
Miễn phí
Những bài sau đây bắt đầu vào chuyên sâu, có lẽ không cần thiết cho những bạn chỉ cần tính toán biểu mẫu tài chính thông dụng do nhà nước ban hành. Tuy nhiên nếu rảnh thì các bạn cũng nên cùng tìm hiểu phần nâng cao vì SSDG biên soạn rất kỹ và rất hay. Nội dung bài viết sau không cần giải thích tỷ mỉ vì nâng cao khó tiếp thu.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline