Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Giới thiệu tiệc nướng BBQ

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

BBQ là viết tắt của từ Bar-B-Que, hàm chỉ việc nướng thịt trực tiếp trên than.

16-11-2018
253
Miễn phí
BBQ là viết tắt của từ Bar-B-Que, hàm chỉ việc nướng thịt trực tiếp trên than. Thường là thịt được xỏ qua que sắt dài hay đặt trên vỉ sắt, bên dưới là than hồng đỏ rực… 

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline