Giáo trình Tiếng Nga chuyên ngành Khách sạn - Vũ Thị Lan (chủ biên) (CĐ VHNT&DL Nha Trang)

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Giáo trình Tiếng Nga chuyên ngành Khách sạn do Thạc sĩ Vũ Thị Lan chủ biên biên soạn sử dụng trong các trường cao đẳng đại học cho sinh viên học tiếng Nga không phải là chuyên ngành. Giáo trình có 10 bài.

13-12-2018
1652
Miễn phí
Với nền kinh mở hiện nay, ngoại ngữ là một trong yếu tố quan trọng giúp bạn thành công. Ngoại ngữ càng cần thiết hơn khi bạn là việc trong môi trường dịch vụ như khách sạn - nhà hàng. Càng thông thạo nhiều ngoại ngữ thì cơ hội đến với bạn càng cao, và một trong những ngôn ngữ khá phổ biến hiện nay là tiếng Nga.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline