Giáo trình Tổng quan du lịch (Dùng cho chuyên ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng trình độ cao đẳng): Phần 1

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Giáo trình này giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.

14-12-2018
2925
Miễn phí
Giáo trình được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần "Tổng quan du lịch" và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước phục vụ giảng dạy ở một số trường.

212896

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline