Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá các nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại Khách sạn Hương Giang – Resort & Spa

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nguồn nhân lực đóng một vai trò quan trọng, quyết định quá trình sản xuất, tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội, là yếu tố đầu vào quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, là tài nguyên quý giá và quan trọng của đất nước.

13-11-2018
486
Miễn phí
Qua nghiên cứu hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, việc nghiên cứu và tìm hiểu về nhu cầu của người lao động chưa được thực hiện một cách thường xuyên và phổ biến. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn thực hiện các nghiệp vụ này thông qua các kênh không chính thức và không được thể chế hoá vào chính sách của doanh nghiệp. Điều này khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn khi muốn biết tâm tư, nguyện vọng thực sự của người lao động. Như vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần phải nhận dạng, xem xét, đánh giá đúng các yếu tố tạo động lực cho người lao động, dựa trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ có những hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm có những động thái tích cực để giữ chân những nhân tài cho doanh nghiệp tránh hiện tượng chảy máu chất xám trong tương lai. Đó là lý do tôi đã chọn đề tài “Đánh giá các nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại Khách sạn Hương Giang – Resort & Spa” làm đề tài tốt nghiệp. 

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline