Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân - Khách sạn Palace Sài Gòn

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để thu hút được khách trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như vậy, các khách sạn phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình trong mọi bộ phận và đặc biệt là nâng cao tính chuyên nghiệp trong bộ phận lễ tân-bộ mặt của khách sạn.

07-11-2018
1976
Miễn phí
Với những nhận định cho thấy tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động khách sạn nhƣ trên, em đã tìm hiểu và thu thập các dữ liệu và thông tin từ sơ cấp đến thứ cấp để hoàn thành đề tài: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN - KHÁCH SẠN PALACE SÀI GÒN.” Bài khóa luận này giúp đƣa ra những đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của khách sạn nói chung và bộ phận Lễ Tân nói riêng nhằm đƣa ra những giải pháp tốt nhất có thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn này.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline