Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để xác định lợi nhuận một cách chính xác, doanh nghiệp cần chú trọng tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của mình.

05-12-2018
250
Miễn phí
Việc xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy rõ ưu nhược điểm, những vấn đề còn tồn tại từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, đề ra các chiến lược kinh doanh đúng đắn và phù hợp. Vì thế, việc hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một vai trò vô cùng quan trọng. 

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline