Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Á Châu khách sạn ASIA – Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kế toán tham gia vào mọi mặt hoạt động của công ty, vừa điều hành hoạt động vừa điều hòa kinh doanh, giúp công ty hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

05-12-2018
217
Miễn phí
Mục tiêu lợi nhuận của công ty được thể hiện qua chỉ tiêu doanh thu và kết quả kinh doanh, chính vì vậy phần hành kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có vai trò to lớn trong công tác kế toán tại đơn vị. Mặt khác, kinh doanh du lịch đóng góp tương đối lớn cho nền kinh tế, đem lại nguồn lợi to lớn về doanh số, và đặc biệt liên quan tới tỷ giá hối đoái của đồng ngoại tệ trên thị trường. Vì vậy, doanh thu và kết quả kinh doanh được xem là chỉ tiêu hàng đầu cần xem xét. 

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline