Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để đạt được hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, lập ra chiến lược kinh doanh hợp lý còn phải tổ chức, kiểm tra các khoản doanh thu, chi phí để tìm biện pháp cải thiện doanh thu, kiểm soát chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

13-11-2018
660
Miễn phí
Du lịch đang là thế mạnh của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp luôn có các chính sách để cải thiện tình hình kinh doanh của mình. Việc quản lý các doanh nghiệp du lịch là rất cần thiết. Chỉ tiêu doanh thu cung cấp cho các nhà quản trị bên trong và bên ngoài doanh nghiệp những căn cứ đánh giá một cách khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, cũng như tình hình tiêu thụ của các chủng loại mặt hàng. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán xác định KQKD một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, đánh giá theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. Nhận thấy được vai trò quan trọng của doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, tôi đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

215399

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline